با این روش پخت برنج، از ابتلا به سرطان جلوگیری کنید

یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص مصرف برنج وجود دارد، آلوده بودن آن با فلزات سنگینی همچون آرسنیک است که در نتیجه آلودگی آب، خاک و یا نزدیکی مزارع برنج به مراکز صنعنی و یا ورود فاضلاب‌های مربوطه است و سبب می‌شود این مواد آلوده به برنج منتقل شده و در آن تجمع یابند.

اما برخی تحقیقات نشان می‌دهد در صورتی که شما برنج را در طول شب خیس کنید، میزان آرسنیک آن تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد و با این کار می‌توانید احتمال بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان را کاهش دهید.

بر اساس تحقیقات دانشگاه «کوئینز بلفاست» در ایرلند شمالی، آرسنیک ناشی از سموم صنعتی و آفت کش‌های موجود در خاک می‌توانند برنج را آلوده کند و همین امر نیز سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. بر اساس این یافته ها، خیس کردن برنج در طول شب سطح سموم را تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهد.

برنج

برای این منظور، «اندی مهرگ» از دانشگاه کوئینز بلفاست سه روش مختلف پخت برنج را آزمایش کرد. در روش نخست دو سوم آب و یک سوم برنج ریخت و آب در حین پخت بخار می‌شد. در دومین روش، پنج ششم آب و یک ششم برنج مورد استفاده قرار گرفت و آب اضافی شسته شد که تقریبا سطح آرسنیک به نصف کاهش یافت. در سومین روش، برنج در طول شب خیسانده شد که در این روش، سطح مواد سمی تا ۸۰ درصد کاهش یافت.

بر این اساس، پژوهش‌ها نشان می‌دهد روش پخت برنج، کلیدی برای کاهش قرار گرفتن در معرض مواد سمی و مواد شیمیایی است. در روش آبکشی نیز مقداری از آرسنیک برنج خارج می‌شود؛ اما باید دانست که در روش کته کردن برنج، آب در برنج باقی مانده و هیچ گونه آرسنیکی از آن خارج نمی‌شود.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان