کشف روش جدید برای تشخیص سرطان و سایر بیماری‌ ها

سرطان‌ها، اختلالات جریان خون، آرتریت و سایر بیماری‌ها دمای بدن را تغییر می‌دهند، بنابراین یکی از راه‌های تشخیص چنین بیماری‌هایی، تشخیص تغییر دماست که به راحتی روی سطح پوست انجام می‌شود، به عنوان مثال با یک پیرومتر مادون قرمز. اما اندازه گیری دقیق دمای داخل بدن بدون آسیب رساندن به پوست با ابزار‌های موجود غیرممکن است. گروهی از محققان با مشارکت دانشمند دانشگاه RUDN یک روش رادیوترموگرافی را پیشنهاد کردند که امکان اندازه گیری توزیع دما در داخل بدن را فراهم می‌کند.

سوتلانا آگاسیوا، دانشیار گروه نانوفناوری و فناوری میکروسیستم در آکادمی مهندسی دانشگاه RUDN گفت: هدف از این مطالعه نشان دادن امکان تجسم سه بعدی میدان حرارتی داخلی یک فرد با استفاده از نتایج اندازه گیری دمای روشنایی رادیویی، به طور همزمان در نقاط مختلف بدن، با استفاده از رادیوترموگراف چند فرکانس چند کانالی است. تازگی رویکرد در نظر گرفته شده، تلاشی برای محلی‌سازی دقیق‌تر موقعیت منبع گرما به دلیل تجسم سه بعدی از میدان گرمای داخلی بدن و نظارت بر دینامیک دمای یک منبع نقطه گرما در داخل بدن انسان است.

محققان روش، دستگاه و نرم افزاری را برای تعیین دقیق محل منبع افزایش گرما در بدن پیشنهاد کرده‌اند. آنتن کوچکی روی سطح بدنه تعبیه شده است که می‌تواند دمای داخلی را با دقت یک درجه اندازه گیری کند. بیمار یک محلول آبی گلوکز می‌نوشد که به سرعت جذب خون شده و از طریق سلول‌ها حمل می‌شود؛ به همین دلیل دمای بدن به طور یکنواخت یک تا دو دهم درجه افزایش می‌یابد؛ با این حال، اگر یک سازند بدخیم در جایی وجود داشته باشد، دمای آن برای چند دقیقه به شدت یک یا دو درجه افزایش می‌یابد. این تغییر توسط دستگاه قابل تشخیص است. برای روشن شدن عمق محل آسیب شناسی، محققان یک روش محاسبه را توسعه دادند.

دستگاه و نتایج شبیه سازی به صورت تجربی با بیماران واقعی مورد آزمایش قرار گرفت. این روش «لایه‌های» دما را بر روی صفحه نمایش رایانه به تصویر می‌کشد. برای تعیین دقیق عمق منبع گرما، می‌توان با ماوس در میان آن‌ها پیمایش کرد. علاوه بر این، می‌توانید در ویدئو مشاهده کنید که چگونه دما در این منطقه تغییر کرده است. در آینده، محققان آزمایش‌های بالینی این دستگاه را انجام خواهند داد.

 سوتلانا آگاسیوا، دانشیار گروه نانوتکنولوژی و فناوری میکروسیستم در آکادمی مهندسی دانشگاه RUDN می‌گوید: اطلاعات دقیق در مورد میدان حرارتی داخلی بدن انسان نه تنها تشخیص یک تومور بدخیم داخلی، بلکه تعیین عمق محل آن را نیز ممکن کرده است. رادیوترموگراف جدید فرصتی برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر از وضعیت این تومور یعنی سیستم عروقی مغز و تشخیص زودهنگام آسیب شناسی‌های مختلف مغزی می‌دهد. البته هنوز برای صحبت در مورد همه احتمالات و مزایای رادیوترموگراف جدید که طی آزمایش‌های بالینی که در آینده نزدیک آغاز می‌شود، تایید خواهد شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان