جلسه با موسسه مهرخوبان

حضور کادر مدیریتی موسسه مهر خوبان جناب آقای مهندس برازنده و سرکار خانم اربابی با مدیر عامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان در خصوص کودکان مبتلا به سرطان
شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰

کمک آنلاین به رومیکا

تومان