هفته جهانی سلامت مردان

به دلیل تاثیر و اهمیت بالای سلامت مردان در ارتقای سلامت جامعه 14 تا 20ژوئن مطابق با ۲۴تا۳۱ خرداد ماه به عنوان هفته جهانی سلامت مردان نامگذاری شده است.
در همین راستا موسسه امدادگران عاشورا کاشان ( رومیکا)
با هدف تحقق شعار پیشگیری بهتر از درمان اقدام به ارسال دعوت نامه آزمایش و غربالگری سرطان پروستات برای کارمندان و نیروهای زیر مجموعه چند تن از خیرین خود بصورت رایگان نموده است .
امید است تا بتوانیم در تحقق رسالت شعار ” پیشگیری بهتر از درمان ” گامی هر چند کوچک برای داشتن افرادی سالم و تندرست در جامعه برداشته باشیم .

کمک آنلاین به رومیکا

تومان