سرطان و روشهای درمانی به زبان ساده

بسیاری از مرگهای ناشی از سرطان با انتخاب صحیح در روش زندگی مانند سیگار نکشیدن، در وزن مناسب بودن، صحیح غذا خوردن، فعال بودن و ورزش کردن و آزمایشهای لازم را به صورت دوره ای تکرار کردن قابل پیشگیری هستند. در ادامه شما می توانید بدانید که چگونه ریسک ابتلا به سرطان را کم کنید.

راهنمایی برای بیماران و خانواده آنها

ابتدا بهتر است بدانید سرطان چیست؟ سرطان می تواند در هر جایی از بدن آغاز شود. سرطان زمانی ایجاد می شود که سلولها به صورت غیر منتظره و غیر قابل کنترلی تکثیر می شوند این مسئله باعث می شود تا بدن آنگونه که شایسته است نتواند فعالیت کند.

سرطان برای بسیاری از مردم به خوبی درمان می شود. بسیاری از مردم بعد از بیماری زندگی بهتری هم دارند.

سرطان انواع مختلفی دارد:

سرطان می تواند در هر نقطه از بدن آغاز شود و در این مورد مشابه هم هستند اما نوع گسترش و تکثیر متفاوتی دارد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان