پنج شنبه های صورتی

صورتی فکر کن!

امروزه یکی از شایع ترین علت های مرگ و میر در زنان سرطان سینه می باشد.

به طور تقریبی از میان هر 8 زن در جوامع مختلف امکان ابتلای 1 نفر به سرطان سینه وجود دارد.

در زنان سفید پوست احتمال به این سرطان اندکی بیشتر است.

لطفا نگران نباشید!

موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان جهت آموزش ، خود آزمایی و پیشگیری از ابتلای بانوان عزیز شهرمان به بیماری سرطان سینه پنجشنبه های صورتی
را به این امر اختصاص داده است تا از شیوع این بیماری جلوگیری نماید.

در پنجشنبه های صورتی بانوان توسط کارشناسان عالی مامایی غربالگری شده و در صورت وجود موردی مشکوک به مراکز تصویر برداری معرفی میشوند. پنجشنبه های صورتی در روزهای پنج شنبه هر هفته در یکی از پایگاه های سلامت در شهر و روستا انجام میشود.
و از ابتدای هر هفته با بانوان منطقه موردنظر تماس گرفته شده و از آنها برای آخرهفته و حضور در درمانگاه محل سکونتشان دعوت به عمل می آید.
این طرح به صورت رایگان برای شما بانوان عزیز انجام میشود.

بیاید تا همگی با انجام غربالگری سرطان را شکست دهیم.

شاید این بار شما باشید که سرطان را شکست خواهید داد.

پنج شنبه های صورتی در پایگاه سلامت چشمه ای کاشان

پنج شنبه های صورتی در پایگاه سلامت مهرپرور کاشان

پنج شنبه های صورتی در پایگاه سلامت فین بزرگ کاشان

پنج شنبه های صورتی در پایگاه سلامت صاحب الزمان(عج) در تاریخ 1400/03/13

پنج شنبه های صورتی در پایگاه سلامت چشمه ای در تاریخ 1400/03/20

کمک آنلاین به رومیکا

تومان