همایش چهارم

چهارمین همایش نور امید با حضور با شکوه فرهنگیان ، کارمندان ادارات ، فرهیختگان و جناب آقای شهریاری در اردیبهشت ماه سال 1395 با میزان مشارکت 500,000,000 ریال برگزار شد.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان