همایش دوم

دومین همایش نور امید با حضور جناب آقای جواد خیابانی و خیرین ، بازرگانان و بازاریان در مهرماه سال 1393 در تالار هتل امیرکبیر کاشان با میزان مشارکت 240,000,000 ریال برگزار گردید.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان