همایش اول

اولین همایش نور امید در اردیبهشت ماه سال 1393 با حضور امام جمعه محترم کاشان آیت الله نمازی و نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس و همچنین فرماندار محترم در آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی کاشان با میزان مشارکت 16,000,000 ریال برگزار گردید.

کمک آنلاین به رومیکا

تومان