واحد روابط عمومی

آقای مجتبی برنا مدیر واحد روابط عمومی

واحد ارتباطات و روابط عمومی به توسعه و گسترش و حفظ ارتباط از طریق اطلاع رسانی و انعکاس و بازتاب رویداد هایی که در رومیکا (موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان) با کلیه ذیربطان رخ می دهد می پردازد و مهمترین رسالت شناخت جامعه از رومیکا و فعالیت های آن می باشد بدین صورت:

شرح وظایف و مسئولیت ها

1.معرفی موسسه وشناخت با ارائه عملکردها و اقدامات موسسه

2. برگزاری نشست ها و همایش ها

3.تدوین سیاست های تبلیغاتی و رسانه ای موسسه

4.حضور در فضای مجازی سایت، تلگرام و اینستاگرام

 5.معرفی و حضور در تمامی عرصه های اجتماعی

6. ارائه راهکارهای بهبود و اصلاح مستمر

کمک آنلاین به رومیکا

تومان