درباره رومیکا

موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان در سال ۱۳۸۹ تاسیس و سال ۱۳۹۰ با شماره ثبت ۳۸۴ به ثبت رسید. هدف موسسه ارائه خدمات پزشکی به بیماران محروم سرطانی منطقه کاشان و آران و بیدگل بوده است. کلیه درآمدهای این موسسه بصورت مشارکت های مردمی جمع آوری گردیده و هزینه درمان بیماران سرطانی منطقه میشود.ارائه خدمات پزشکی شامل خدمات دارویی(انواع داروهای شیمی درمانی،رادیوتراپی،کموتراپی و …),خدمات وسایل و تجهیزات پزشکی(شامل انواع کیسه های کلستومی و یورستومی) خدمات پاراکلینیکی(شامل خدمات آزمایشگاهی،رادیولوژی که خود شامل بخشهای سونوگرافی، ct اسکن،ماموگرافی،پت اسکن ) می باشد .

هیئت مدیره موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان:

دکتر حسن الماسی

ریاست هیئت مدیره

حاج مرتضی زارع

عضو هیئت مدیره

حاج سید محسن تمدنی

مدیرعامل

حاج احسان شکرریز

عضو هیئت مدیره

حاج سید مصطفی ساداتی

عضو هیئت مدیره

حاج احسان درستکار

عضو هیئت مدیره

حسین عباسی

عضو هیئت مدیره

محمد واحدی زاده

عضو هیئت مدیره

هیئت امنا موسسه خیریه امدادگران عاشورا کاشان:

حاج حسین قناعتی

عضو هیئت امنا

یاسر کریمشاهی

عضو هیئت امنا

علی اصغر رجایی

عضوهیئت امنا

مجتبی برنا

عضوهیئت امنا

حاج سید مرتضی عصیری

عضوهیئت امنا

حاج جوادعطابخشی

عضوهیئت امنا

هادی معصومی

عضوهیئت امنا

کمک آنلاین به رومیکا

تومان