شنبه رومیکایی ها

آغاز هفته با یک حس خوب همراه با رومیکا باشید در “شنبه رومیکایی ها”

شنبه ها ساعت 11:45

پخش زنده از صفحه اینستاگرام Romikacharity@

و رادیو کاشان موج FM ردیف 97/7 مگاهرتز

کمک آنلاین به رومیکا

تومان